SUDETSKÁ PANENKA MARIE
(olej, plátno,signováno 2013)