Jan Eipell 1985 narozen v Podkrkonoší v současnosti žijící v Praze

Jan Eipell, malíř narozený roku 1985, je tvrdým oříškem pro jakékoliv stručné představení. Ve svých třiatřiceti se dostává do širšího povědomí výtvarného světa, ale jeho cesta malíře, sochaře, řezbáře, ilustrátora začala mnohem dříve. Připomenu pár okolností, které měly svůj význam. Otec, sochař, zemřel v Janově raném věku, ale jeho dílna a nástroje sehrály svou magickou roli při volbě Honzovy budoucnosti (studium řezbářství a kovářství). Janova nemoc, která propukla v patnácti letech, nemoc vedoucí lidi k znejistění a na okraj existence, a zároveň vyostřující vnímání existence. Janovy vztahy plné nadšení a úzkosti, porozumění a nedorozumění, lásky a nenávisti. A konečně Janova malba, v mnoha okamžicích lano, bez kterého by následoval pád. V ní vidíme prvotní hledání tvaru, nacházení inspirace a poučení v dílech vynikajících českých malířů 20. století (se zcela zvláštním významem Josefa Čapka) a nakonec vlastní cestu nalezenou ve sváru světlých a temných životních chvil. Jan Eipell nepředstavuje tuctový zrod malíře akademického typu ani malíře náhle osvíceného čímsi. V jeho příběhu se snoubí přirozená řemeslná zručnost, znalost a úcta k materiálu s velkou vnímavostí lidské existence. Obraz od obrazu můžeme sledovat proces poctivého hledání dokonalého uměleckého díla. Nalézání konečného uměleckého tvaru podpořeného bezchybným zvládnutím řemesla a otevírání zavřených nebo běžným životem skrytých komnat naší existence. Jako malíř má za sebou realizace komorních i monumentálních pláten, nástěnné malby, výstavy a je zastoupen v mnoha soukromých sbírkách. Jeho tvorba přesahuje i do výtvarného řešení interiérů a prostorové tvorby, zvláště ze dřeva. Je samozřejmé, že Janovy obrazy nemohou oslovit všechny, ale řemeslná poctivost, kdy každý obraz představuje desítky a stovky hodin práce, kdy mnohovrstevnatost oleje vyjevuje nečekanou hloubku barevných tónů, a umělecká představivost, kdy se ze složité a žité stavby tvarů pro někoho náhle a pro druhého postupně zjeví člověk, může ocenit každý, kdo bude ochotný zadívat se do obrazů Jana Eipella.

Mgr. Zdeněk Tlučhoř

Jan Eipell, painter, born  1985, for a brief introduction; is a tough nut. Although his path as a painter, sculptor, carver, and illustrator began much earlier in life, it is now, at the age of 33 that he enters the international art scene.

Jan’s father, a sculptor, died when Jan was young. The impact these circumstances had on Jan’s future were profound. In his father’s studio, amongst his father’s tools, Jan was drawn to take up the craft of carving and blacksmithing.

At the age of 15,Jan’s illness appeared and with it a struggle that throws one off balance and pushes them to the edge of their existence. Yet within these struggles Jan gained a sharpened perspective and sense of being. Jan’s relationships are filled with excitement and anxiety, understanding and misunderstanding, hate and love. For him, his painting is a crucial rope without which a fall would follow.

In Jan’s work one can see an early sense of shape, the inspiration drawn from the work of 20th Century Czech painters, especially that of Josef Capek. Jan has found his own path in the dark and bright times of life. Jan Eipell is not the portrait of a classically trained painter, nor has he been suddenly gifted and enlightened. In the story of his work you find a naturally crafted skill, a respect of and a mastery over materials. These attributes combined with a great perception of humanity and perspective of the human experience, allow us to view the process of an honest and imperfect creator seeking perfection on canvas after canvas. If we open the closed, and in ordinary life, locked chambers of our existence we can find the perfectly managed final artistic shape of Jan Eipell’s work.

As a painter, Jan’s monumental canvases, wall paintings, and exhibitions can be found in many private collections. His creations, especially those of wood, elevate interior design to an art. Although anyone willing to look at the work of Jan Eipell can appraise the craftmanship and many hours of work, those who truly “see” his work will find, in the multilayers of oil, an unexpected depth of color and tone. Out of the complex, fluid, and living shapes of his pieces and artistic imagination, we can find that which is human. A connection that is sudden for some, gradual for others.

ROZHOVOR Z VÝSTAVY V GALERII J.W.MEZEROVÉ V ÚPICI

https://ct24.ceskatelevize.cz/3371788-jan-eipell-vystavuje-v-rodne-upici

Rozhovor z výstavy v Táboře na ČT

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/219411000121105/obsah/730857-nemocne-umeni